Digitaal portfolio

Sinds 2017 wordt er gebruik gemaakt van het Reconcept portfolio.

Deze is via de volgende website bereikbaar: www.nvaltportfolio.nl.