Digitaal portfolio

Met de komst van het nieuwe opleidingsplan bestaat de noodzaak tot het wijzigen van het portfolio. De themakaarten zullen worden vervangen door EPA’s en met oog op de individualisering van de opleiding worden officiële verdiepingsstages geïntroduceerd. Op dit moment zijn er nog verschillende digitale portfolio’s in omloop. Vanuit het NVALT bestuur is er een werkgroep in het leven geroepen om een landelijk, uniform digitaal portfolio te ontwikkelen wat naadloos aansluit op het nieuwe opleidingsplan. De uitwisseling tussen verschillende opleidingsklinieken wordt hiervoor vergemakkelijkt.

Bijna alle opleidingsklinieken gaan mee met het nieuwe Reconcept portfolio, waarvan de eerste helft van maart een korte pilot loopt in 4 opleidingsklinieken (Isala klinieken, JBZ, Catharina Ziekenhuis en Erasmus MC).

Op 14 maart 2017 zal op de landelijke opleidersvergadering de “kick-off” van het nieuwe portfolio plaatsvinden. Een uitgebreide handleiding voor het in gebruik nemen van het portfolio zal nog volgen. Na 3 maanden zal het eerste evaluatie moment plaats vinden. Wij als AIOS bestuur zijn erg benieuwd naar dit gebruiksvriendelijke en overzichtelijke portfolio.

Belangrijk:

  • Denk aan het tijdig exporteren van je huidige portfolio!
  • Aanwezigheid van één AIOS per kliniek bij de opleidersvergadering op 14 maart voor de officiële start en de eerste instructies.
  • Er volgt een document als handreiking voor het inloggen de eerste keer. Bij de eerste keer inloggen dienen namelijk enkele gegevens geïmporteerd te worden, zoals je huidige stand van verrichtingen en EPA’s. Houdt je portfolio en dit document dus bij de hand! De overige gegevens kun je als één file uploaden
  • Uw opleider heeft alle informatie m.b.t. het digitaal portfolio

www.nvaltportfolio.nl