Als spreker of visitateur van de NVALT heeft u recht op een vergoeding. De hoogte hiervan is een vastgesteld bedrag.
Eventuele reiskosten worden vergoed o.b.v. openbaar vervoer (2e klas) of een km-vergoeding à € 0,23 p/km.

Het is noodzakelijk dat u hiervoor zelf een rekening aanmaakt met daarop vermeld:

 • Factuurnummer
 • Onderwerp en datum van de bijeenkomst
 • IBAN nummer
 • BIC code
 • Ten name van
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Geboortedatum
 • BTW nummer
 • Burger Service Nummer (Indien geen btw-nummer)  

In de bijlage vindt u voorbeeldfacturen die u als onderlegger voor uw vergoeding kunt gebruiken.
De door u gemaakte factuur kunt u sturen aan secretariaat@nvalt.nl