Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Verdiepingsstage thoracale oncologie, Antoni van Leeuwenhoek.

Duur: 4-6 maanden

De afdeling thoraxoncologie bestaat uit 7 longartsen, 1 tot 2 Chefs de Clinique en 4 verpleegkundig specialisten. Wij bieden een verdiepingsstage thoraxoncologie aan van tenminste 4 maanden. De ervaring leert echter dat een stageduur van 6 maanden optimaal is om de gemaakte leerdoelen te behalen.

Uit een recente enquête (bron) is gebleken dat de reguliere oncologiestage voor vele aios en jonge klaren onvoldoende houvast geeft voor het zelfstandig behandelen van patiënten met een thoracale maligniteit. Dit heeft de maken met het snel veranderende veld en de toename van het aantal, maar ook de complexiteit van de behandelmogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de toename van complexiteit van moleculaire diagnostiek; welke techniek is gebruikt, wat zijn de eventuele voor en nadelen hiervan en hoe moeten we de uitslagen te interpreteren?

Het doel van deze stage is om verder te bouwen op de reeds verkregen kennis vanuit de reguliere oncologiestage. De aios kan zich verder bekwamen op het gebied van oa:

  • De indeling van verschillende typen NSCLC en de daarbij behorende relevante prognostische en predictieve biomarkers.
  • Indicatiestelling therapie. Denk hierbij aan doelgerichte therapie, immunotherapie en chemotherapie. Niet alleen in palliatieve setting, maar ook in (neo)adjuvante setting. Naast systeemtherapie komen ook radiotherapie, chirurgie en interventieradiologie aan bod.
  • Bijwerkingen van de gegeven therapie. Kennis hiervan is essentieel om bijwerkingen te kunnen herkennen en te behandelen.
  • Mutatie, translocatie en amplificatie analyse: technieken en uitkomsten en de interpretatie hiervan.
  • Diagnostische vaardigheden. De aios zal participeren in de verrichtingen met EBUS en EUS. Ook kan bij interesse meegedaan worden met de verrichtingen op OK zoals thoracoscopie en starre scopie.

De werkzaamheden tijdens de stage zullen bestaan uit poliklinische patiëntenzorg waarbij de aios in aanraking komt met alle mogelijke vormen van systeemtherapie. Tevens participeert de aios in MDO’s en het moleculair tumor board. Het participeren in wetenschappelijk onderzoek is vanwege de beperkte tijd geen belangrijk onderdeel van de verdiepingsstage. De mogelijkheden kunnen echter zeker besproken worden. Door de sterke integratie van klinische zorg en wetenschappelijk onderzoek krijgt de aios wel een goede indruk van wat het meedoen aan klinisch wetenschappelijk onderzoek inhoud en wat erbij komt kijken. 

Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met Jasper Smit (opleider) via ja.smit@nki.nl.

Adres: Plesmanlaan 121
1066 CX  Amsterdam
Opleider: Jasper Smit
Plaatsvervangend opleider: Sjaak Burgers
Website: www.avl.nl