Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Facultatieve stage AVL/NKI
Duur: 4-12 maanden gedurende de laatste 2 jaren van de opleiding

Het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis is het categorale kanker instituut van Nederland. Door de concentratie van bijna alle oncologische specialismen en de ervaren verpleegkundige staf is het mogelijk om topklinische zorg te leveren.
De afdeling Thorax Oncologie bestaat sinds 1982 en heeft zich over de afgelopen jaren (inter)nationaal geprofileerd. De afdeling bestaat uit zeven vaste stafleden, elk met een specifieke interesse in een van de longoncologische richtingen. De staf wordt ondersteund door een of twee fellows, promovendi en Verpleegkundig Specialisten. De nadruk van de afdeling is gericht op klinisch translationele research. Dit komt tot uiting in het grote aantal studies voor de verschillend soorten tumoren in de thorax. Aandachtsgebieden zijn de multimodale behandeling van longcarcinoom, mesothelioom, thymoom, immunotherapie, E(B)US, endobronchiale interventies en stoppen met roken. De afdeling is gecombineerd met de thoraxchirurgie en heeft zes tot twaalf long oncologische bedden.

Sinds 2010 heeft de afdeling een opleidingsbevoegdheid voor de periode tot maximal 1 jaar. Meestal is er een AIOS per periode. Afhankelijk van de geplande stage periode wordt samen met de AIOS een opleidingsplan samengesteld. De basis zal bestaan uit het zich bekwamen in de nieuwste diagnostische technieken; het opstellen van een differentiaal diagnose en behandelplan; het begeleiden van de patient gedurende de stage periode; het participeren in het multi-disciplinaire team en mede verantwoordelijk te zijn voor de supervisie van de afdelingsassistenten. Tevens is het mogelijk om zich verder te bekwamen in E(B)US, laser, stentplaatsing en thoracoscopie; te participeren in (pre-) klinische research en zich te bekwamen in chemo-radiotherapeutische behandelingen.

Van de AIOS wordt verwacht dat deze gemotiveerd en zelfstandig is en ervaring heeft met pleuradrainage en bronchoscopie. De AOIS draait mee op de polikliniek onder supervisie van een van de stafleden. Gedurende de stage periode hoeft de AIOS geen diensten te verrichten in het AVL.

Adres: Plesmanlaan 121
1066 CX  Amsterdam
Opleider: Prof. dr. P. Baas
Plaatsvervangend opleider: Dr. J.A. Burgers
Website: www.avl.nl